Sounds!

Volg ons:

Sitemap Forest Stewardship Council® (FSC®)
FSC®-F000222
Klimaat
Klimaat
Certificering
Certificering
Impact
Impact
Woningbouw
Woningbouw
Grond Weg Waterbouw
GWW
Groensector
Groensector
Vragen
Ambassadeurs

Onze
ambassadeurs

Hier meer tropisch FSC-hout, daar meer tropisch bos

Bouwen met FSC-gecertificeerd hout is een sociale, schone en dus een slimme keus met positieve gevolgen voor mens, dier en de hele planeet. Hoe meer bruggen, huizen, woningen, steigers we namelijk HIER van FSC-gecertificeerd hout maken, des te meer tropische bossen we DAAR behouden. Bovendien levert het DAAR een positieve bijdrage aan de lokale bevolking, bescherming van bedreigde diersoorten, werkgelegenheid en het herstel van de natuur.

En wij zijn niet de enige die hierin geloven. Wij zijn trots dat we de steun krijgen van eenaantal experts die ambassadeur zijn van FSC en de campagne Hier Hout Daar Bos. Mensen die weten waar ze het over hebben en stelling durven nemen als het gaat om het gebruik van tropisch hout. Van een klimaat activist tot weerman en van onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht tot aan een bekende WWF’er, die zich dagelijks bezighoudt de bescherming van kwetsbare diersoorten.

Hun inspirerende verhalen lees je hier:

Joeri
Zwerts

Joeri heeft als bioloog en onderzoeker aan de Universiteit van Utrechtonderzoek gedaan in FSC-bosgebieden in Congo en Gabon.Hij onderzocht DAAR de maatregelen die genomen worden in de bossen die beheerd zijn door FSC-gecertificeerde houtkapbedrijven en wat voor effect dit heeft op wilde zoogdieren.Joeri kon metde beelden die hij gemaakt heeft via zijn cameravallen aantonen dat een FSC-certificering een zeer positieve invloed heeft op zoogdieren: “Voornamelijk grote dieren, die vaak ook zeldzamer zijn en een belangrijke rolspelen in het ecosysteem, komen vaker voorin FSC-bossen.Dat gaat dus bijvoorbeeld overgorilla’s, olifanten en chimpansees, maar ook over tientallen andere, minder bekende diersoorten.”

In zijn onderzoek verklaart hij welke maatregelen in bossen met een FSC-keurmerk er voor zorgen dat dieren niet ten prooi vallen aan illegale jacht en kap, zoals in andere bosgebieden:“Denk aan maatregelen zoals het afsluiten van de wegen die gemaakt zijn voorde houtkap, controles op jacht en zorgen voor voldoende voeding voor werknemers en hun families om te voorkomen dat er gejaagd wordt op de dieren in het bos.Daarnaast worden er ook nog maatregelen genomen om kwetsbare gebieden te beschermen zodat de natuur niet onnodig vernield wordt door de houtkap.”

Bekijk zijn documentaire

Clarisse
Buma

Clarisse Buma is een gepassioneerde natuurliefhebber en voorvechter van duurzame oplossingen. Ze brengt het belang van natuurbescherming voortdurend onder de aandacht. Haar rijke ervaring in het Caribisch gebied, waaronder Suriname en Sint Eustatius, heeft haar bewust gemaakt van de essentiële rol van bosbehoud voor lokale gemeenschappen.

Waarom ze de FSC-campagne ‘Hier hout, daar bos’ steunt? Voor Clarisse is FSC het ultieme keurmerk voor duurzaam hout: een wereldwijd erkende organisatie. Kortom, een krachtig en alomvattend merk! ‘Hier’ draagt Clarisse haar steentje bij aan het beschermen van tropische bossen ‘daar’. Door aandacht te vragen via verhalen en social media, waarbij ze het belang van de bossen benadrukt. Het kiezen voor tropisch FSC-gecertificeerd hout in Nederland kan volgens Clarisse helpen de diersoorten in het bos ‘daar’ te beschermen: “Het behoud van tropische bossen draagt bij aan de stabiliteit van ecosystemen, genereert continuïteit in opbrengsten voor lokale gemeenschappen en speelt een cruciale rol als ‘longen van de aarde’ doordat ze CO2 opnemen en zo de strijd aanbinden met klimaatverandering.”

Het is volgens Clarisse een veelvoorkomende misvatting dat het gebruik van tropisch hout hier als slecht wordt beschouwd. FSC-hout wordt namelijk duurzaam gekapt. Aan ondernemers en consumenten die nog geen tropisch FSC-gecertificeerd hout gebruiken, zou Clarisse dan ook willen zeggen: “In FSC-gecertificeerde bossen worden slechts enkele bomen per jaar per perceel gekapt, zodat het bos als geheel behouden blijft!”

Reinier
van den Berg

Reinier is meteoroloog en staat bekend als de RTL-weerman.Hij is een toon aangevende expert op het gebied van klimaatverandering en duurzaamheid. Naast zijn werk als weerman deelt hij als gepassioneerde spreker zijn kennis over weerpatronen, klimaatverandering, de overgang naar duurzame energie en het cruciale belang van duurzaamheid in onze zakelijke en persoonlijke keuzes. Zo is hij ook een groot voorstander van bio based bouwen.Reinier is in 2018 in het Amazone gebied geweest om het verhaal achter FSC in de praktijk mee te maken.Hier kon hij met eigen ogen zien hoe het eraan toe gaat in FSC beheerde bosgebieden: “De bossen stonden er gezond bij, bovendien kon de lokale gemeenschap de vruchten (blijven) plukken van hun leefgebied en leverde het werk op.”Daarnaast geeft hij aan dat we tegenover een enorme uitdaging staan om klimaatverandering en verlies van bio diversiteit te stoppen.“Daar zijn veel veranderingen voor nodig. In het geval van hout is het noodzakelijk dat het niet ten koste gaat van ecosystemen en biodiversiteit. Een keur merk als FSC is gebaseerd op duurzaam bosbeheer. Het bos blijft in zijn functie en als ecosysteem overeind, biodiversiteit blijf daar gewaarborgd.”

Jaap
van der
Waarde

Jaap woont en werkt in Kameroen, waar hij coördinator is van het TRIDOM-programma.TRIDOM is een groot bebost gebied in Kameroen, de Republiek Congo en Gabon. Het bevatgrote aantallen olifanten, chimpansees en gorilla’s, evenals tal van andere soorten en unieke ecosystemen. Illegale houtkap, grootschalige mijnbouw, stroperij en ombouw van bossen voor landbouw gewassen maken het gebied kwetsbaar en vormen een bedreiging voor het ecosysteem. Jaap zet zich dagelijks inbijhet bestrijden van deze natuur criminaliteit. Jaap merkt DAAR direct de gevolgen van het gebruik van het FSC-keurmerk: “De vraag naar FSC-hout is essentieel voor houtkapbedrijven in het TRIDOM-gebied.” Jaap geeft aan dat kiezen voor FSC-hout HIER betekent dat het voor houtkapbedrijven DAAR interessant is om hun grondgebied in te zetten voor duurzame houtkap in plaats van andere doeleinden zoals palmolie plantages.“De FSC-certificering zorgt middels allerlei voorwaarden dat hout kapbedrijven DAAR op zo’n manier kappen dat het uiteindelijk gunstig uitpakt voor het bos en de mensen en dieren die erin leven.”

Jetske
Thielen

Natuur- en duurzaamheidsambassadeur Jetske Thielen zet zich vol overtuiging in voor het behoud van tropische bossen wereldwijd. Haar inspirerende reis naar Borneo, waar het ontbreken van oerbos haar diep raakte, versterkte haar vastberadenheid om deze longen van de aarde te beschermen.

In Nederland is Jetske actief betrokken bij diverse initiatieven om de impact op tropische bossen te minimaliseren. Als duurzaamheidsadviseur voor de ‘bouwen voor Borneo’- campagne wist ze woningcorporaties te overtuigen om FSC-gecertificeerd hout te gebruiken, waarmee concessies in Borneo werden beschermd. Haar inzet leidde zelfs tot het exclusieve gebruik van FSC-gecertificeerd hout bij de bouw van de Olympische Spelen in Londen.

Als sociaal ingenieur streeft Jetske naar transparantie in de hele keten van houtgebruik. Ze heeft bijgedragen aan innovatietrajecten en bij Rijkswaterstaat ervoor gezorgd dat bij de inkoop van tropisch hardhout altijd naar keurmerken wordt gevraagd. Haar betrokkenheid bij het ‘houtbouw lente’-programma en haar rol als ambassadeur voor biobased materialen tonen haar continue inzet voor een duurzame toekomst.

Jetske benadrukt dat de keuze voor gecertificeerd tropisch hout in Nederland een cruciale rol speelt bij het beschermen van biodiversiteit elders. Ze ontkracht de misvatting dat het gebruik van tropisch hout ontbossing veroorzaakt en spoort anderen aan om bewustzijn te creëren, verhalen te delen en goed geïnformeerd te handelen.

Aan hen die nog niet vaak voor tropisch FSC-hout kiezen, geeft Jetske mee dat elke aankoop een keten van impact vertegenwoordigt. “Door bewuste keuzes draag je niet alleen bij aan het behoud van bossen elders, maar creëer je ook een positief gevoel van bijdrage in plaats van afbraak!”

Robbert
Jan Dekker

Duurzaam en innovatief ondernemer Robbert Jan Dekker is een voorvechter van duurzaam bosbeheer van het eerste uur. Als voormalig voorzitter van FSC Nederland heeft Robbert Janeen duidelijke boodschap voor de bouwwereld:“Kies voor FSC®-gecertificeerd houtvoor je projecten en in je producten.”

Als producent en handelaar van kant-en-klare hout/composietproducten en half fabricaten, met meer dan 200 medewerkers verdeeld over meerdere vestigingen, zet Dekker Hout zich dan ook vol overtuiging in voor het maken van duurzame keuzes in de bouw. Want alleendan wordt er daar gekozen voor duurzaam bosbeheer. Zo kan de bouwwereld actiefbijdragen aan het behoud van bossen, de flora en fauna in deze ecosystemen én het welzijn van de gemeenschappen die daar wonen.

Daarnaast heeft Dekker Hout al zo’n 25 jaar geleden de standaard gezet voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen door de FSC-richtlijnen te implementeren in hun eigen concessies in de Boliviaanse Amazone. Hierdoor worden ook de sociale aspecten zoals huisvesting, werkomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, veiligheid en gezondheidszorg op de zagerijen verbeterd.